Imperia 423 minh khai thụ hưởng gì khi trục đường vành đai 2 mở rộng?

Việc lan rộng đường vành đai 2 tất cả cả 2 hạng mục bên dưới thấp và đường cao tốc trên cao đã và đang được ảnh hưởng tích cực mang đến BĐS địa điểm. Imperia Minh Khai nằm ngay trên trục con đường Minh Khai tiếp tục thừa kế lợi lớn về cơ sở cũng...