Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y Tế là chứng từ được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép cho cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng nhanh gọn, uy tín
 • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc sản xuất chế biến thực phẩm (sao y 02 bản)
 • Danh sách nhân viên đã được xác nhận kiến thức ATTP có xác nhận của chủ cơ sở và kết quả khám sức khoẻ của nhân viên và chủ cơ sở (nếu có)
 • Luật Thiên Mã cam kết bảo mật toàn bộ thông tin khách hàng cung cấp

Phí cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP lần đầu: 150.000 đồng/lần
 • Lệ phí cấp lại (gia hạn) cho cơ sở: 150.000 đồng/lần
 • Lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/chứng chỉ

Không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu.

Thủ tục cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm

Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn vstp tại Luật Thiên Mã như sau:

 • Tiếp nhận và tư vấn miễn phí
 • Khảo sát và hưng dẫn tại cơ sở
 • Soạn và nạp hồ sơ
 • Tiếp đoàn thẩm định cùng doanh nghiệp
 • Giao giấy chứng nhận cho khách hàng

Thời gian hoàn thành

30 – 45  ngày làm việc

Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm có hiệu lực bao lâu

Theo điều 37 của Luật An toàn thực phẩm số hiệu: 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 quy định thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm.
 • Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ thông tin về dịch vụ làm giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng mà luật Thiên Mã biên soạn. Hi vọng bài viết của chúng tôi sẽ góp phần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ thực phẩm sạch cho các quán ăn, họ kinh doanh và gia đình.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *